Handlekurv


Handlekurven er tom

0,-

0

Om Vekterkurs

 

Fra 1. januar 2018 ble det innført nye krav til vekterutdanning. Bakgrunnen for dette er at vektere får stadig mer ansvarsfulle og spesialiserte arbeidsoppgaver.

 

 

For å jobbe i ett vaktselskap må du i henhold til ”Lov om vaktvirksomhet” gjennomføre lovpålagt vekterutdannelse, som består av 3 deler. Norguard er godkjent for å drive lovpålagt utdannelse av vektere.

 

Hvis du har fullført vektrutdanning etter gammel ordning, vil du fortsatt være godkjent som vekter. Du må imidlertid gjennomføre en regodkjenningstest før 1. januar 2022. Dersom du har fullført deler av den gamle vekteropplæringen (f.eks. trinn 1) må du begynne forfra igjen på det nye utdanningsløpet.

 

Den nye vekterutdanningen   NASJONAL GRUNNUTDANNING FOR VEKTERE 

Utdanningen består av e-læring, klasseromsundervisning og praktisk opplæring og gjennomføres med:

- 47 timer e-læring. Denne delen gjennomføres hjemme og må fullføres før deltakeren møter opp for klasseromsundervisning.

- 65 klokketimer undervisning i klasserom.

- 45 timer praktisk opplæring som gjennomføres på øvingsobjekter.

- 4 timer teoretisk oppsummering

- 6 timer eksamen som består av en flervalgprøve og en caseoppgave. Deltaker må først bestå flervalgprøven og deretter presentere den casebaserte oppgaven muntlig for en sensor. Denne eksamen må være bestått for å få utdanningen godkjent.

- Utdanningen går over totalt 163 timer og gjennomføres på dagtid mandag til fredag over cirka 4 uker.

 

For å få jobb som vekter/ ordensvakt, er det krav om tilfredsstillende vandel.

 

Selv om du tar kurs hos oss vil du ikke automatisk få jobb.

Norguard1

Nyttige Linker vedrørende Vaktvirksomhet

Politiet.no Vaktvirksomhet

Politiets Kommentar til vaktvirksomhetsforskriften

Lov om vaktvirksomhet (Vaktvirksomhetsloven)

Forskrift om vakvirksomhet (vaktvirksomhetsforskriften)

Veileder for sikkerhet ved store arrangementer