Handlekurv


Handlekurven er tom

0,-

0

Vekterkurs - Mars - Oslo


23.990,-
-+

 

Vekterkurs i OSLO    - NY ADRESSE:  Selma Ellefsens vei 6 Parking - 0579 OSLO

 

OPPSTART: Så snart du har meldt deg på. (Hjemme undervisning)

Normal tidsbruk på kurset er 1 mnd.

KURSET MÅ VÆRE GJENNOMFØRT I SIN HELHET FØR 30. Mars

 

REGISTRER DEG OG DU VIL FÅ TILGANG TIL EN NETTPORTAL DER DU BEGYNNER KURSET.

 Den teoretiske delen gjennomfører du hjemme, den praktiske gjennomfører du på lukket øvningsområde på skolen vår.

Tidspunkt for Praksis undervisning på lukket øvningsområde: OBLIGATORISK

Tirsdager 16:00-21:00

Onsdager 16:00-21:00

Torsdager 16:00-21:00

EKSAMEN MÅ GJENNOMFØRES PÅ SKOLEN

KURS INFO:
På grunn av koronaviruset, så har vi lagt opp til en kombinasjon av fjernundervisning, selvstudie og praksis for elevene slik at personlig helse er ivaretatt for alle deltakere. Med unntak av den praktiske delen, her  elevene delta på praktisk undervisning


- Selvstudie
- Praktisk gjennomføring


PRIS
23.990.-
Prisen inkluderer alt nødvendig kursmateriell

Krav om 100% Deltagelse

Total: 157 timer (112 timer teori + 45 Praksis) (Teori er nå Fjernundervisning via nett)

-------> Unntak fra læreplan pga COVID-19 <-------

KURSINNHOLD:

 • Introduksjon til vekteryrket og sikkerhetsbransjen
 • Service og kvalitet
 • Yrkesetikk og holdninger
 • Samarbeid med offentlige myndigheter
 • Kulturforståelse og mangfold
 • Juridiske emner
 • Alkohollære
 • Medikamenter og narkotika
 • Kommunikasjon og konflikthåndtering
 • Fysiske, manuelle og administrative tiltak
 • Førstehjelp
 • Brannvern
 • Helse, Miljø og Sikkerhet (HMS)
 • Risikovurdering
 • Beredskapsplaner
 • Rapportlære

PÅBEGYNT VEKTERKURS KAN IKKE REFUNDERES

*Du må ha "plettfri" vandel for å jobbe som vekter*