Handlekurv


Handlekurven er tom

0,-

0

LEDSAGERKURS


32.000,-
-+

LEDSAGERKURS Holdes av i samarbeid med VECTROCON <---- Trykk her 

DET VIL MEST SANNSYNLIG HOLDES LEDSAGER KURS MARS 2023

BEGRENSET TIL 12 ELEVER..!

TIL INFO:

DET VIL ETTER LOV OM VAKTVIRKSOMHET SØKES OM VANDELSATTEST NÅR DU TAR DETTE KURSET.

HAR DU IKKE TILFREDSTILLENDE VANDEL VIL DU IKKE KUNNE GJENNOMFØRE DETTE KURSET.

Hva er en ledsager

En ledsager er en person som har blitt selektert og utdannet til å ivareta en klients sikkerhet, både gjennom rådgivning, risikovurdering, planlegging, eskortering og i siste instans yte fysisk beskyttelse. 

Hva skal du lære?

*Ledsagertjenesten generelt *Juss *Trusler *Kartlegging / informasjon *Fysiske og tekniske sikringstiltak *Planlegging og taktikk *Teknikk *Førstehjelp og Brannvern *Samband*taktisk bilkjøring *Generelt om VIP *Personlig sikkerhet

Varighet

46 Timer Teori + 30 Timer Praksis         Total 76 Timer + Eksamen (Teori & Praktisk)

Krav til deltager

Det er en forutsetning for deltagere på kurs i ledsagertjeneste at man har vekterutdanning i bunn, dette for å sikre seg at deltagerne har en inngående kunnskap og forståelse for vaktselskapenes, og vekterens posisjon i samfunnet, rettigheter, muligheter, og begrensninger. Før oppstart på ledsagerkurs skal kandidaten legge frem vandelsattest. Vandelsvurderingen av deltakerne bør undergis en strengere vurdering enn praksis for vekter/ordensvakttjeneste. I utgangspunktet bør personer som skal utføre ledsageroppdrag kunne sikkerhetsklareres for hemmelig. 

---------> Sikkerhetsklarering

Bakgrunn og behov

Ledsagere, personbeskyttelse og livvakter har vært benyttet gjennom alle tider for å beskytte sentrale maktpersoner og andre som i kraft av sin stilling og/eller posisjon i samfunnet har hatt behov for dette. I nyere tid har behovet for, og etterspørselen av ledsagere for flere personer økt betydelig. Dette henger sammen med et mer komplekst, og uoversiktlig trusselbilde generelt, og for Norge sin del på grunn av vår økonomiske posisjon i verden, samt vår deltagelse politisk og militært i konfliktområder. Gitt sin status, og funksjon må man ta høyde for flere mulige senarioer, og beskyttelse kan være nødvendig for å forhindre eller forebygge forsøk på fysiske angrep, tyveri, kidnapping, tap av konfidensiell informasjon, avlytting, trakassering, trusler, påvirkning/skremsel, eller andre kriminelle handlinger. 

 

Mål for utdanningen

I formålet inngår å sikre at personell som utfører tjeneste som ledsager innehar nødvendig forståelse og kompetanse for faget ledsagertjeneste i henhold til norsk lovverk, samt å kvalitetssikre at de som utfører denne type tjeneste har formell utdanning for tjenesten. Videre er formålet å skape en modell som sikrer at man ikke utfører tjeneste som ledsager basert på et «livvaktkurs» tatt i utlandet, da disse kursene kan være gode på taktikk og teknikk, men de er ikke tilpasset norsk regelverk, med de begrensninger dette gir. Sikre at alle som leverer ledsagertjeneste har en felles standard for hva man skal kunne, hvilke begrensninger man har, og forstår når trussel/risiko er for stor til at man skal påta seg oppdraget med mindre dette er klarert med og støttes av politiet. Det vil være i bransjens interesse at alle ledsageroppdrag blir utført av foretak/personer som har en felles forståelse for faget. Dette da det feil leveranser kan medføre store konsekvenser for omdømme til hele bransjen om man skulle oppleve uønskede hendelser/handlinger man burde ha tatt høyde for. Det er også viktig å ta vare på og forbedre den delen av bransjen som er seriøs. 

Lovverk

Regler om ledsagertjeneste er gitt i vaktvirksomhetsloven og tilhørende forskrifter. For å arbeide som ledsager i Norge skal vedkommende i tillegg til gjennomført og godkjent vekteropplæring, ha godkjent utdanning i spesialtjeneste for ledsagere.

Regler for tilleggsopplæring for utførelse av spesialtjeneste er fastsatt i vaktvirksomhetsforskriften § 12 første ledd:

"Utførelse av verditransporttjeneste og ledsagertjeneste krever tilleggsopplæring. Tilleggsopplæringen skal følge læreplan fastsatt av Politidirektoratet og regodkjennes ved avlagt og bestått regodkjenningsprøve hvert fjerde år. Eksamen for grunndelen skal være bestått før tilleggsopplæring påbegynnes".

Vaktvirksomhetsforskriften § 15. Særlig om ledsagertjeneste lyder:

"Tjeneste for å sikre privatliv, reiser, opphold og arrangementer for personer som gjennom yrke eller status har behov for beskyttelse mot publikum eller omgivelser, krever tilleggsopplæring i regelverk, trusselvurdering, sårbarhetsanalyse, sikkerhetsanalyse, tiltaksplanlegging, rekognosering, fysisk og teknisk sikring av bolig, arbeidsplass og bedrift, samband, etikk og etikette, førstehjelp og brannvern. Opplæringen skal ikke omfatte våpenopplæring.

Opplæringen skal være teoretisk og praktisk og avsluttes med eksamen. Eksamen skal være bestått før det kan utføres ansvarlig ledsagertjeneste."