Handlekurv


Handlekurven er tom

0,-

0

Resertifisering Ledsager


6.499,-
-+

Resertifisering av ledsager kurs

TA KONTAKT MED OSS..

 

Regodkjenning for vekterutdanningens tilleggsopplæring i ledsagertjeneste skal gjennomføres hvert fjerde år, jf. vaktvirksomhetsforskriften § 12 første ledd annet punktum.

Ved regodkjenning alle emner har Justisdepartementet åpnet for at denne kan foregå som elæring. Det enkelte selskap som har godkjenning til å drive opplæring forutsettes selv å utvikle e-læringsmodul. Foretaket skal ved søknad om å få drive opplæring av vektere vedlegge dokumentasjon på at e-lærings modul for regodkjenning er på plass.

Regodkjenningseksamen omfatter hele pensum til ledsagerutdanningen. Det er kun utvalgte fagområder som det tilbys undervisning i ved regodkjenning, men kandidaten er forventet å beherske hele ledsagerpensum.

6.1. Organisering og arbeidsmåter for ledsagertjeneste Utdanningen er organisert som klasseromsundervisning eller e-læring og selvstudium. Utdanningen skal gjennomføres ved godkjent opplæringsvirksomhet av godkjent instruktør. Det er obligatorisk deltakelse på klasseromsundervisningen. Det er en forutsetning at ledsagerkandidatene er aktive og tar ansvar for egen læring. Med klasseromsundervisning menes alle former for undervisning i klasserom, herunder gruppearbeid, rollespill og caser.

Fagområde

Juss  -Regelendringer - faglig oppdatering - erfaringsbasert opplæring - 2 timer.

Vekterens arbeid og rolle - Operasjonsplanlegging Forebyggende ledsagelse - Oppdateringer, endringer og utvikling i ledsagertjeneste og i øvrige fagområder fra ledsageropplæringen - faglig oppdatering - erfaringsbasert opplæring - øvelse i planlegging og gjennomføring av oppdrag - 16 timer.

Helserelaterte emner -bruk av hjertestarter - faglig oppdatering - erfaringsbasert opplæring 6 timer.

Totalsum 24 timer.

Gjennomføring og eksamen

Regodkjenningsopplæringen skal gjennomføres og regodkjenningsprøve skal avlegges og bestås innen hvert fjerde år etter bestått eksamen eller regodkjenningsprøve.

Prøven gjennomføres som en flervalgsoppgave (avkrysningsoppgave) – nettbasert og er identisk med teorieksamen under grunnutdanningen ledsagertjeneste. Kandidatene vil bli prøvet i alle fagområder fra grunnutdanningens pensum, selv om minimumskravet til regodkjenningskurset bare dekker noen av fagene.

Kandidatene har to forsøk på å bestå eksamen, på samme måte som ved grunnutdanningen. Dersom kandidaten stryker må ny utdanning ledsagertjeneste, både teori og praksis, gjennomføres før kandidaten kan gå opp til ny eksamen. Kandidaten vil beholde sin godkjenning for tilleggsutdanning innen ledsagertjeneste inntil perioden på 4 år siden bestått eksamen, passeres.

Eksamen gjennomføres med en skriftlig og en praktisk del.

Teoretisk del Eksamen 50 spørsmål – riktig på 90 %. Prøven gjennomføres som en flervalgsoppgave (avkrysningsoppgave) og nettbasert. Kunne planlegge og utarbeide en plan for et fiktivt men reelt scenario.

Praktisk del Gjennomføre det planlagte oppdraget fra teoretisk del. Her legges det inn flere momenter som elevene må håndtere underveis. Skal inneholde minimum en oppdukkende trussel, endring i planen, samt et førstehjelpsmoment

Du må dokumentere gyldig Ledsager kurs & vekterkurs for å gjennomføre denne resertifiseringen

 

LÆREPLAN Ledsagertjeneste    <---- Trykk her for læreplan

 

Utdrag fra Politiet.no 

Regodkjenningsprøve for tilleggsutdanning for utførelse av spesialtjeneste (verditransportjeneste og ledsagertjeneste) skal avlegges og bestås innen hvert fjerde år.

Regodkjenningseksamen omfatter hele pensum til verditransportutdanningen/ ledsagerutdanningen. Det er kun utvalgte fagområder som det tilbys undervisning i ved regodkjenning spesialtjeneste, men kandidaten er forventet å beherske hele verditransportpensum/ledsagerpensum.

Stryker man på regodkjenningseksamen og ikke består innenfor fireårsperioden, må kandidaten ta hele tilleggsutdanningen – verditransport/ledsagertjeneste på nytt.

 

 

Påbegynt kurs kan ikke refunderes.